ماساژ به کمک کندر

Shahrara Institute - - خانه زندگی -

افرادی که پوست خشک و زبر دارند، کافی است 2نخود کندر را درون روغن بادام حرارت دهند، تا زمانیکه کندر درون روغن حل شود. بعد از آن اجازه دهید که روغن سرد شود و از آن برای ماساژ پوست دست یا بدن استفاده کنید. این روغن تأثیر بسیار زیادی در بهبود خشکی پوست خواهد داشت. درمانگران طب سنتی ایران معتقدند ماساژ ستون فقرات با کمک روغن کنجدی که در آن کندر حل شده باشد، برای تسکین اعصاب و آرام بخشی بیمار بسیار مؤثر است. برای تهیۀ این روغن کافی است به اندازۀ سرانگشت کندر را درون روغن کنجد بیندازید و روغن را روی حرارت بگذارید تا کندر حل شود. پس از خنکشدن این روغن، آن را روی ستون فقرات ماساژ دهید. علاوهبر تسکین اعصاب و ایجاد آرامش، این ماساژ موجب بهبود تپش قلب میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.