کنجد شگفتانگیز

Shahrara Institute - - خانه زندگی -

دانــه هــای کنجد، جــزو باستانی ترین خوراکی های روی کـرۀ زمین هستند. در واقــع گیاه کنجد، کهن ترین گیاهی است که به خاطر دانه ها و روغنش کشت می شود. کنجد در فرهنگ سرزمین های شرقی، مدیترانه ای و آفریقایی، ارزش بالایی دارد و هــزاران سال است که برای خـوش طـعـم کـــردن غـــذا، تهیۀ روغــن ، تقویت و سلامت پوست، از آن استفاده می شود. کنجد نسبت به سایر دانه ها، بیشترین مقدار چربی را دارد و به دلیل طعم فوقالعادهاش به صورتهای مختلف از جمله ارده، روغن کنجد و... در سراسر دنیا مورد استفاده قرار میگیرد. دانههای کنجد در اندازههای مختلف و در رنگهای سفید، قهوه ای طلایی، سیاه، زرد و بژ وجود دارنـد. دانه های کنجد سیاه رنگ، که بیشتر در چین و آسیای جنوبی کشت میشوند، قویترین طعم و رایحه را دارند و دانههای سفید یا بژرنگ، متداولتر هستند و در بیشتر مناطق دنیا در دسترساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.