دستگیری ۷8 متجاوز مرزی توسط مرزبانان تایباد

Shahrara Institute - - آخـر خــط -

فرمانده مرزبانی استان از دستگیری ‪۷ ۸‬ متجاوز مرزی و کشف ‪9 00‬ لیتر سوخت قاچاق توسط نیروهای هنگ مرزی تایباد خبر داد. به گــزارش شهرآرا، ســردار جان نثار، فرمانده مرزبانی خراسان رضوی، گفت : « طی انسداد کامل نوار مرزی و برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر و سوخت، مرزداران هنگ مرزی تایباد توانستند تعدادی از قاچاقچیان را در نقطۀ صفر مرزی متوقف کنند.». وی افزود: «طی انجام بازرسی از مسافران در حال تردد از نوار مرزی تایباد، نیروهای ایست و بازرسی « 1۷شهریور » هنگ مرزی تایباد موفق به کشف 900 لیتر سوخت قاچاق که این افراد قصد انتقال آن را داشتند شدند . » . جان نثار ادامه داد : « با توجه به رصد متجاوزان مرزی، نیروهای عملیاتی مستقر در نوار مرز بلافاصله به محلهای احتمالی ورود اعزام شدند و اقدام به اجرای کمین کردند.». وی ضمن اشــاره به انجام موفق ایـن عملیات تصریح کرد: «سرانجام، پس از انجام مأموریتها، نیروهای مقتدر این هنگ موفق به دستگیری ۷۸ متجاوز بیگانه که قصد ورود غیرقانونی به کشور را داشتند شدند.». فرمانده مرزبانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: «همچنین مأموران، در بازدید بدنی از این افراد، موفق به کشف یک کیلو و 1۷ گرم مادۀ مخدر از نوع هروئین فشرده، که به طرزی کاملا تخصصی در کف کفشش جاسازی شده بود، شدند.». جان نثار در پایان گفت : « مـــرزداران خراسان رضـوی، با پیش دستی و مسلط بودن به آخرین شگردهایقاچاقچیان،اجازۀهیچگونهبیقانونی و ورود غیرمجاز از مرزهای استان را نمیدهند.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.