دستگیریسارق نقرهای در تایباد

Shahrara Institute - - آخـر خــط -

با تلاش پلیس بردسکن، سـارق حرفه ای مغازه های شهر بردسکن که به یک مغازۀ نقرهفروشی نیز دستبرد زده بود دستگیر شد. به گــزارش شهرآرا، با اعـلام چندین فقره سرقت، کارآگاهان پلیس آگاهی با استفاده از سـرنـخهـای بــهدســتآمــده ایــن سـارق را شناسایی و، در اقـدامـی ضربتی، در مخفیگاهش دستگیر کردند. مـأمـوران در بازرسی از مخفیگاه متهم ۲ میلیون تومان وجه نقد، حدود 30 میلیون ریال نقرهجات، هفت دستگاه ساعت مچی، 11 قطعه سکۀ قدیمی و مقداری لوازم منزل مسروقه کشف کردند. متهم در بازجویی ها در مواجهه با ادله و مستندات کشفشده از مخفیگاهش به 9فقره سرقت مغازه و شش فقره سرقت منزل اعتراف کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.