مریم علیزاده مدیرامورشورایشهرشد

Shahrara Institute - - الصفحة الأولى -

شهردار مشهد مقدس با صـدور احکامی جداگانه، مشاور حقوقی خود و مدیر امور شورای اسلامی شهر را منصوب کرد. به گــزارش خبرنگار شهرآرا، طی حکمی از سوی قاسم تقی زاده خامسی، عباس شیخالاسلامی به سمت مشاور حقوقی شهردار مشهد مقدس منصوب شد. شیخ الاسلامی رئیس پیشین دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی بوده است. همچنین شــهــردار مشهد در حکمی جداگانه، مریم علیزاده را به سمت مدیر امور شورای اسلامی شهر مشهد منصوب کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.