توصیهشهروندانبرایاصلاحفرهنگرانندگیدرمشهد رانندگی، فنیا فرهنگ؟

Shahrara Institute - - حرف مردم -

اینجا تریبوني براي بیان نظرات، انتقادات، مشکلات و درخواستهاي شما شهروندان است که ميتوانید آنها را از روشهای ذیل، با ما در میان بگذارید. پیامک: 30007289 تارنما: shahraraonline.com اینستاگرام: @shahraranews تلگرام:09154294580 رایانامه: info@shahrara.com تلفن: 051-37288881-5 مراجعه حضوری

شهروند: سلام. وضعیت رانندگی و شمار تصادفات هر روز اسفناکتر از روز قبل میشود. لطفا تا میتوانید این مطلب را به اشتراک بگذارید تا هم شهرداری و هم راهنمایی و رانندگی و هم رانندگان دستبهدست هم داده و این معضل که رو به ازدیــاد است برطرف شـود: 1_ بازسازی آسفالت خیابان ها و جاده ها 2- رعایت فاصله طولی که بسیار حیاتی است و هر روز کم رنگ تر می شود. 3_ با احتیاط برانیم. ) 10دقیقه دیرتر ولی به سلامت برسیم.( 4_ پارککردن ماشینها به صورت دوبله و سوبله حتی برای چندثانیه، جداً ممنوع شود و برایش جریمه در نظر بگیرند. 5دیگران را مجبور نکنیم از جاهای تنگ و باریک رد شوند بلکه راه را بازتر و ایمن کنیم. ) این موارد تبدیل به فرهنگ شده و چنین تصور میشود که وقتی ما دوبله و سوبله پارک کنیم و هرکسی نتواند رد شود لابد رانندگی بلد نیست. یادمان نرود این رفتارها بی فرهنگی است و به مهارت رانندگی ربطی نــدارد.( 5_ شما هرچند راننده ماهری هستید مغرور نشوید، شاید از کنارتان ماشینی بگذرد که او نتواند خودرو را خوب کنترل کند. پس در مقابل دیگران احساس مسئولیت داشته باشیم.

0915000730 باسلام. یکی از اتوبوسرانهای بیآرتی یا همان خط تندروی یک هستم. چرا در پرداخت حقوق راننده های واحــد سیر تعلل می کنند؟! چند ماهی هست که اول ماه دچار استرس هستیم. ایـن بــزرگــواران از سختی و مشکلات ما باخبر هستند. لطفا پیگیری کنید.

0915000773 لطفا از اداره کار بپرسید چرا سبد خواربار کارگران بعد از 2سال افزایش نداشته است؟ خواهشمندم پیگیری کنید.

0915000934 زعفران کیلویی 4میلیون تومان! با تبدیل همه زراعت ها به زعفران بقیه محصولات چه میشود؟! از سال دیگر دولت باید به فکر واردات گندم باشد.

0915000030 با سلام. شهرداری محترم به کار پیمانکاران نظارت داشته باشید تا در حق کارگر ظلم نکنند و حقوق کارگران را سر وقت بدهند. وقتی دیـر پرداخت می کنند زندگی ما از هم می پاشد. ایـن گناه بزرگی اسـت که بر عهده شماست. شهروند: یکسره می گویند از حمل ونقل

عمومی استفاده کنید، اما لازمه آن داشتن نظم سیستم مربوطه اســت. سهشنبه صبح برای چندمینبار در 2ماه گذشته، بینظمی خط42 را دیدم، بهطوریکه این بار از یک ربع به 10 تا 10 و 12دقیقه در ایستگاه جانباز 7 منتظر بودم و با تأخیر زیـــاد، اتــوبــوس رسـیـد. دفـعـات قبل، اتوبوسهایی با کدهای دیگر تأخیر داشتند. چرا مسئولان سرخط به موقع اتوبوس ها را اعزام نمیکنند؟

شهروند: سلام. حقوق کارگران فضای سبز هنوز واریز نشده است!

0915000079 با سلام. خبر مربوط به تسریع در اتمام عملیات اجرایی بـزرگـراه نماز، ما را خوشحال کرد. از زحمات شهردار محترم و همه عزیزانی که در رابطه با کاهش ترافیک و آسایش شهروندان تلاش میکنند تشکر میکنیم.

شهروند: خط 2/22 اتوبوسرانی صبحها با تـراکـم شدید جمعیت روبـــه رو اســت و شاهد سروصدای زیادی هستیم. خواهشمندم حداقل در زمان اوج جمعیت حاضر برای سوار شدن به اتوبوس ) بین ساعت 6 تا 8 صبح( پیش بینی اتوبوس بیشتری شود.

0915000041 باسلام. لطفا برای قسمت سمت راســت خیابان شاهد کـه به خاطر اتـوبـوس و ماشین های مسافرکش همیشه ترافیک دارد، فکری کنید. ایـن قـدر بــرای پل هزینه شـده و تغییری هم حاصل نشده است. خواهشمندم پیگیری کنید. باتشکر.

0915000586 سلام. برای من پیگیری این مسئله مهم است که چرا در گلشاد 31 بالاتر از مدرسه صدرزاده، جوی آبی زلال با آب فاضلاب مخلوط و روانه زمینهای کشاورزی میشود!

0915000845 سلام. چرا درمانگاههای تحت پوشش شهرداری مشهد فقط به کارکنان و دارندگان دفترچههای تأمیناجتماعی خدمات ارائـــه می دهند و از پذیرفتن دفترچه های خدمات درمانی امتناع می کنند؟ لطفا پیگیری کنید.

شهروند: چرا حقوقچ کارگران خدماتی آستان قدس و اماکن متبرکه مدتی است به موقع واریز نـمـیشـود؟ مـا هـزارنـفـر کـارگـر جــزو مؤسسه پشتیبانی آستانقدس رضوی هستیم که اخیرا از گــروههــای 30نــفــری تـا صـد نـفـری اخـراجـی داشتهایم. این مشکل در هرجایی اتفاق میافتاد این قدر سخت نبود اما در آستان مقدس امام مهربانی توقع آن را نداریم. از تولیت معزز تقاضای رسیدگی داریم. باسپاس.

شهروند: وقتی در شهر مقدس مشهد دور میزنیم، مراکز خرید بیرونق زیاد بهچشم میآید. خواهش میکنیم اینقدر مجوز مرکز خرید اضافه ندهید که شهر دیگر گنجایش آن را ندارد. بهجای این کار، می توانید برای ایجاد منوریل و سایر زیرساخت های جابه جایی شهری هزینه کنید. باسپاس.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.