آخرهفتهسرد درانتظار مشهد

هواشناسی کاهش دما را در روزهای پایانی هفته پیشبینی کرد

Shahrara Institute - - خبـــــر -

ظهیری- براساس اعلام هواشناسی استان، روزهـــای پایانی هفته و اوایــل هفته آینده، هــوای استان با کاهش دمـا مواجه خواهد شد؛ اما به احتمال زیـاد خبری از بارندگی نیست. رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضــوی در گفت وگو با شهرآرا با بیان اینکه براساس پیش بینی های صورت گرفته پایان هفته و اوایـل هفته آینده بارندگی در استان نخواهیم داشــت، بیان کـرد: البته بـرای کل استان کاهش دما را پیش بینی می کنیم که این کاهش دما در قسمتهای شمالی استان بیشتر خواهد بود. یحیی قائنی پور با توصیه به کاروان هایی که قصد عزیمت به مشهد را دارند، گفت: زائران پیاده و مسئولان کاروانها حتما به این موضوع توجه داشته باشند که در ایـن ایــام وسایل گرم کننده به ویژه پوشاک گرم به همراه داشته باشند. وی با اشاره به پایداری هوای استان و مشهد طــی روزهــــای آیــنــده افــــزود: بـــرای مشهد در روزهـــای آینده نیز افـزایـش آلـودگـی هوا پیشبینی میشود. آمادگی شرکت گاز برای مواجهه با روزهای سرد همچنین مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با اشاره به ورود جبهه جدید هوای سرد گفت: آمادگی لازم برای تأمین گاز موردنیاز روزهای سرد سال را داریم. حمید فانی افزود: درپی برودت هوا و کاهش 8 تا 10درجهای دمای شهرها و روستاهای استان شاهد افزایش 14درصدی مصرف گاز طی 3 روز ابتدایی هفته جاری نسبت به مدت مشابه در هفته گذشته بودیم. وی با بیان این مطلب که از بیستم تا بیستودوم آبـان مـاه 96 ، 100میلیون مترمکعب گاز در استان مصرف شد، افزود: شرکت گاز خراسان رضــوی بــرای مواجهه با روزهـــای سـرد سال آمادگی کامل دارد. فانی گفت: با آغاز فصول سرد پاییز و زمستان در 6ماهه دوم سال شاهد مصرف 70درصدی این نعمت الهی در سبد بخش خانگی و تجاری هستیم که این مهم نیازمند همکاری و تعامل شهروندان گرامی در زمینه مصرف صحیح و ایمن گاز طبیعی است. وی با بیان اینکه تدابیر لازم برای گازرسانی به بخش های مختلف مصرفی استان پیش بینی شده است، افزود: سرویس، تعمیر و نگهداری تأسیسات گــازرســانــی، تعویض قطعات و تجهیزات، مهیا کردن وسایل و تجهیزات مورد نیاز گازرسانی، از اقداماتی است که از ماه ها قبل ازسوی کارشناسان شرکت گاز خراسان رضــوی درراســتــای خدمت رسانی بهتر به مشترکان صورت پذیرفته است. مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی، گاز را نیاز امروز وفردای همگان دانست و از شهروندان درخواست کرد تا با مدیریت صحیح مصرف، زمینه ماندگاری این نعمت الهی را برای آیندگان فراهم آورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.