ر ناشزسوت

Shahrara Institute - - اقتصـاد -

در نشست هیئت مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت استان با سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی چگونگی بهبود فضای کسب و کار و توسعه سرمایهگذاری بررسی شد . به گزارش شهرآرا، در این نشست علی رسولیان با بیان اینکه ازمحل یارانه سود 6 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسعه شاخص های اقتصادی، معادل 24۰ میلیارد ریال به دستگاه های اقتصادی استان ابلاغ شده است ،گفت : با مشارکت تشکلهای اقتصادی وخانه صنعت ، معدن و تجارت استان، واحدهای تولیدی واجد شرایط از این یارانه برخوردار میشوند . وی با اشاره به لزوم توسعه بازار اوراق بهادار در استان اظهارکرد : ایـن بــازار می تواند بخش عمده ای از سرمایههای خرد را وارد بخش های مولدکند. مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و استانداری خراسان رضوی با اشـاره به حجم 6۳ هزار میلیارد تومانی منابع بانکی استان و نیز منابع بانکی مازاد تصریح کرد : برای بهبود روند سرمایهگذاری در حال ایجاد سامانه الکترونیکی سرمایهگذاری هستیم . وی خواستار مشارکت بیشتر تشکل ها و به ویژه خانه صنعت، معدن و تجارت استان در تجهیز سرمایه و بهبود روند سرمایهگذاری در استان شد و اظهارکرد: خانه صنعت، معدن و تجارت استان درحوزه های شناسایی واحدهای توانمند صنعتی و معدنی برای حمایت دولتی، چگونگی تشویق سرمایه گذاران ،حل مشکلات سرمایه گذاران بزرگ ، تعیین اولویت های سرمایه گذاری در استان ، رفع مشکل معدن کاران و بهینه سازی مصرف آب کمک موثری می تواند به مدیریت استان کند . وی در ادامه با بیان اینکه فضای کسب و کار و صادرات استان در چند ماه گذشته در مسیر بهبود قرارگرفته است، ادامه داد : برای تحقق برنامه اشتغال استان باید به سمت سرمایهگذاری و بازارهای جدید حرکت کنیم . علی رسولیان همچنین گفت: آیین نامه اجرایی برنامه اشتغال فراگیر کشور به استان ابلاغ و درکارگروه اشتغال استان تعیین تکلیف شدهاست. وی گفت: بر اساس این برنامه سهم خراسان رضوی از تسهیلات 2۰۰ هزار میلیارد ریالی برنامه اشتغال فراگیر ۱8هزار و 486 میلیارد ریال است. در ایــن نشست مهندس حسن حسینی،رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی هم در سخنانی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی میتوانند بخش عمده ای از گره های موجود در حوزه کسب وکار را باز کنند، ادامـه داد: امیدواریم در ارزیابی مدیران دستگاههای اجرایی نظرات بخش خصوصی نیز لحاظ شود، زیرا با وجود همه تلاش ها وضعیت عمومی کسب وکار نامساعد است . وی ادامه داد : از آنجایی که بسیاری از مشکلات در کشور با عزم جدی مسئولان ظرف مدت کوتاهی رفع شده است ، چالش های تولید نیز با عزم فراگیر مسئولان قابل حل است. فیروز ابراهیمی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست با اشاره به صدورکارت های کارآفرینی برای واحدهای خوشنام و پیشروی استان ، خواستارحمایت و برنامه ریزی استانداری و دستگاه های ذی ربـط از دارندگان این کارت ها شد . وی در ادامه با اشاره به پیگیری های دو ساله برای عضویت در ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه اشتغال استان تصریح کرد: جای تشکل فراگیری چون خانه صنعت، معدن و تجارت در این ستاد و کارگروه مهم استان خالی است .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.