82هزارمشهدی آماده خدمت به زائران

Shahrara Institute - - خبـــــر -

مهدی زارع-

مدیر امور گردشگری و زیارت شهرداری مشهد گفت: امسال تعداد افراد شرکت کننده در طرح جهاد خدمت با رشد 20درصدی نسبتبه سال95، به 82هزار نفر رسیده است. به گزارش خبرنگار شهرآرا، علی قناویزچی روز گـذشـتـه در نشست خــبــری اعــلام برنامه های دهه آخر صفر بیان کرد: با اینکه تعداد داوطلبان خدمت از ظرفیت های موردنیاز بیشتر اســت، در حــوزه اسکان زائران، نظافت مبادی ورودی و حملونقل، هنوز هـم نیازمند مشارکت داوطلبان هستیم. وی با اشاره به برپایی 30 ایستگاه خدمت به زائران در دهه آخر صفر ادامه داد: 41هزار ظرفیت مردمی برای اسکان زائـران فراهم شده است؛ اما در این حوزه هنوز نیازمند مشارکت مردم هستیم. مدیر امـور گردشگری و زیــارت شهرداری مشهد افزود: در ورودیهای غرب و شمال، هنوز ظرفیت خالی وجود دارد و نیاز است متقاضیان خدمت به زائران امامرضا(ع) برای حضور در این ایستگاهها داوطلب شوند. قناویزچی گفت: تاکنون 82هــزار نفر در جهاد خدمت نامنویسی کردهاند و پیشبینی میکنیم این تعداد تا پایان طرح به 100هزار نفر برسد. وی استقبال گسترده از طرح جهاد خدمت را نشانه فرهنگ مهمانپذیری مشهدیها دانست و گفت: هدف این طرح کاهش تصدیگری شـهـرداری و افزایش مشارکت اجتماعی در خدمت به زائران پیاده است. مدیر امـور گردشگری و زیــارت شهرداری مشهد بیان کرد: متقاضیان برای مشارکت در طرح جهاد خدمت می توانند از طریق ربات تلگرامی، سامانه پیامکی 1000181، شمارهتلفن 31208 و همچنین سایت ziarat.mashhad.ir اقدام کنند. قناویزچی یکی از عرصه های موردنیاز برای مشارکت مردم را سفره نذری روز آخر صفر عنوان کرد و گفت: شهروندان می توانند از طریق ارسال عدد 110 به سامانه پیامکی 1000181 یا واریز مبلغ مدنظر به شماره کارت 5029087000339351 در برپایی این سفره نذری مشارکت کنند. معاون سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد اعلام کرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.