بسیجامکانات برای خدمت به زائران

Shahrara Institute - - خبـــــر -

زهرا اسکندریان-

نشست خبری مدیران حوزه حمل ونقل به منظور اعلام برنامه های دهه پایانی صفر روز گذشته با حضور اصحاب رسانه در محل پایانه مسافربری امامرضا(ع) برگزار شـد. بـه گـزارش شـهـرآرا، سرپرست سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد در این نشست بیان کرد: امسال در دهه پایانی ماه صفر 3هــزارو 152 دستگاه اتوبوس از طریق پایانههای مسافربری مشهد به زائران خدمترسانی میکنند. مجید کابلی با بیان اینکه در روزهـای 28 و 30 صفر پارکینگ پایانه مسافربری مشهد رایگان است، افزود: مساجد اطراف پایانه امام رضا(ع) برای اسکان موقت و اضطراری زائران در نظر گرفته شده است. معاون حمل ونقل اداره کل راهـــداری و جادهای خراسان رضوی در ادامه این نشست بیان کرد: 4هزار دستگاه اتوبوس در بخش حمل ونقل جـاده ای برای سرویس دهی به زائران پیاده پیشبینی شده است. جواد وحدتیفر با بیان اینکه 70درصد ناوگان حمل ونقل جــاده ای مشهد بــرای انتقال زائـران به مقاصد در روز آخر ماه صفر آماده شده است، افزود: زائران برای پیشگیری از اتلاف وقت خود باید بلیت های برگشت را قبل از حضور در پایانه مسافربری تهیه کنند. جانشین پلیس راه خراسان رضوی نیز در ایـن نشست با اشــاره به محدودیت های ترافیکی بیان کرد: از صبح روز چهارشنبه، 24آبـــان، تــردد خـودروهـا در محور قدیم مُلک آباد- مشهد ممنوع میشود. سرهنگ احسان بخش افـــزود: بــرای حفظ ایمنی زائران پیاده، ممنوعیت تردد در محور قدیم ملکآباد-مشهد تا ظهر روز یکشنبه 28آبان، ادامه خواهد یافت. مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد نیز گفت: در روزهـــای پایانی ماه صفر به دلیل افزایش تقاضای سفر، زمان سرویس دهی خطوط یک و 2 قطارشهری افزایش مییابد. خطوط یک و 2 قطارشهری در روز پنجشنبه 25 آبان از ساعت 6 تا 23، جمعه 26 آبان از ساعت 6 تا 22:30، شنبه 27 آبان از ساعت 6 تا 23 و یکشنبه 28 آبان از ساعت 6 تا 22 سرویس دهی خواهند داشــت. مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد بیان کــرد: سرفاصله زمانی رسیدن قطارها در خط یک حدود 5 دقیقه و در خط 2 نیز 20دقیقه در نظر گرفته شده است.سخنگوی معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری مشهد نیز در این نشست خبری گفت: از روز پنجشنبه 25 آبان اتاق مدیریت بحران با حضور تمام نمایندگان خـدمـات رسـان تشکیل مـی شـود. مجید بختآزما بیان کرد: از ساعت 14 تا 17 عصر روز شهادت امامرضا(ع) مسیر ورودی میدان انقلاب از میدان جهاد مسدود می شود و مسیر تردد میدان حافظ و خیابان کوشش نیز بهصورت مقطعی باز و بسته خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.