در نشستی خبری تشریح شد جزئیات دیدار ولایتی با حریری

Shahrara Institute - - ایران -

علی اکبر ولایتی، دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسامی، روز گذشته در نشست خبری اجاس جهانی « محبان اهل بیت و مسئله تکفیری ها » گفت: امـروز به واسطه دخالت دشمنان اسام، آمریکایی ها، صهیونیست ها و عوامل آن هـا در منطقه بر ایجاد تفرقه در اسام اشتراک نظر دارند و همه مسائل امروز در منطقه به این دلیل است. به گزارش تسنیم، وی به کتاب خاطرات کلینتون، اشـاره کرد و با بیان اینکه کلینتون در این کتاب گفته ما داعـش را به وجود آوردیــم، گفت: آن ها به دنبال ایجاد یک چهره خشن از اسام هستند. دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسامی در پاسخ به اتهامات سعد حریری گفت: ایشان نکته ای را گفتند که از القائات سعودی ها بوده است. آقای حریری گفتند که در ماقاتی که با بنده داشتند، گفته اند در امـور داخلی لبنان دخالت نکنید، درحالیکه اصاً چنین حرفی نزد و اصاً مذاکرات ما تند و خشن و تهدیدآمیز نبود. معلوم شد این القای سعودی هاست و حاضر نیستند لبنان را در آرامش و دوستی با ملت ایران ببیند. وی افزود: ما آقای حریری را تهدید نکردیم و درباره مسائل جاری منطقه بحث کردیم. ایشان میخواست بهنوعی بین ایران و عربستان سعودی وساطت کند و ما تأکید کردیم که مشکلی با عربستان سعودی نداریم، اما اینکه سعودی ها بیش از 2 سال مردم یمن را بمباران می کنند و این کشور را محاصره کردند و 700 هزار نفر دچار وبا شدند، این دیگر ربطی به سیاست ندارد. آن ها به خاطر مسائل انسانی هم که شده با یمنی ها مذاکره کنند. دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسامی در همین زمینه ادامه داد: آقای حریری گفتند که ولایتی من را تهدید نکرد. بله؛ دلیلی نداشت که ایشان را تهدید کنم. ما از اتحاد 8و 14 مارس استقبال میکنیم که بعد از مدتها به توافق رسیدند و دولت تشکیل دادند و به اتفاق هم توانستند لبنان را جزو کشورهای امن قرار دهند و این بهدلیل درک و شعور مردم و مقاومت اسامی است. ما امیدواریم آقای حریری به سرکار خود برگردد. وی همچنین تصریح کرد: عربستان سعودی چه کاره است از طرف جهان عرب حرف می زند؟ حکومتی است که به زور به مردم تحمیل شده، اما بههیچوجه نیابتی از سوی 22 کشور ندارد که خود را وکیل آنها بداند. این چه وکیلی است که قریب به 3 سال است بر سر یمنیها هزاران تُن بمب ریخته است؟دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسامی ادامه داد: هیچ مشکلی برای مذاکره با سعودیها نداریم، اما مذاکره کردن تأیید ظلمی نیست که عربستان در برخی از کشورهای اسامی و درحمایت از تکفیریها انجام داده است. وی گفت: ما دنبال این هستیم همه باهم با حسن همجواری زندگی کنیم اما مخالف هر کار خاف شرع و قانون هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.