رادیو هفتیها به تلویزیون برگشتند

Shahrara Institute - - ادب و هنـر -

سازندگان «رادیو هفت» که سال گذشته قرار بود « رادیو شب » را روی آنتن شبکه « شما » ببرند امسال این برنامه را به تولید میرسانند. بـه گـــزارش « مــهــر » ، منصور ضابطیان و محمد صوفی که برنامه های « رادیو هفت » و «صد برگ» را در چند سال اخیر روی آنتن شبکههای آموزش و 4 سیما بردند دوباره به تلویزیون بازمیگردند. برنامه «رادیو هفت» از بخشهای مختلف داستانخوانی، اجرای شعر، اجــرای ترانه و گفت وگو با کودکان تشکیل شده بود و مجریانی چون امیرعلی نبویان، شاهین شرافتی، محمد بحرانی، منصور ضابطیان و... در آن حضور داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.