مروریبرزندگیعلامه طباطبایی با «پیر و عاشق»

Shahrara Institute - - ادب و هنـر -

نمایش رادیویی « پیر و عاشق » به مناسبت بزرگداشت آیتا... علامه سیدمحمدحسین طباطبایی روی آنتن رادیو نمایش میرود. به گزارش روابط عمومی رادیو نمایش ، « پیر و عاشق» نوشته علی دنیوی ساروی به روزهای آخر زندگی علامه طباطبایی و اعزام نوه وی به جبهه میپردازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.