روحالامیندستبهقلمشد

Shahrara Institute - - ادب و هنـر -

حــســن روحالامــــیــــن، هــنــرمــنــدی که نقاشی های عاشورایی اش شهرت دارد، بـا طـراحـی 7 تابلوی نقاشی، مفاهیم و ایده های اولیه سریال انیمیشن « محمد رســــول ا...( ص (» را خلق کــرد. به گزارش « فارس » ، این هنرمند در مدت زمان حدود 2ماه به خلق این 7 اثر هنری پرداخت که در این آثـار فضاهایی همچون شب مکه، لیلهالمبیت، بردهداری، غزوات پیامبر(ص)، قافله، ولادت نور و چوپان به چشم میخورد. این آثار هنری قرار است به عنوان ایده ها و پوسترهای اولیه در طراحی لوکیشین ها و کاراکترهای مجموعه پویانمایی « محمد رســــــول ا...( ص ( » بـه کــار گرفته شوند و الهام بخش تصاویری از 1400 سال پیش در انیمیشن « محمد رســـــول ا...( ص ( » باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.