بائوسا از عربستان اخراج شد

Shahrara Institute - - ورزش -

سرمربی سابق تیم ملی آرژانتین در دو بازی دوستانه هدایت عربستان را برعهده داشت، ولی پس از شکست مقابل پرتغال و بلغارستان، از سمت خود اخراج شد. در ابتدا شایعات حاکی از آن بود که بائوسا تصمیم گرفته از تیم جدا شود، ولی فدراسیون فوتبال عربستان تأیید کرد که آن هـا به خاطر نتایج ضعیف بائوسا او را اخراج کردهاند. بدین ترتیب او به اولین مربی راهیافته به جامجهانی تبدیل شد که پیش از شروع جام از هدایت تیمش اخراج شده است. او همچنین از تیم ملی آرژانتین نیز پس از 8 بازی و کسب تنها 3 پیروزی اخراج شد. او در ماه می، هدایت امارات را برعهده گرفت که با تیم ملی امارات نیز 4 بازی انجام داد و 2 پیروزی کسب کـرد. سپس هدایت عربستان به او پیشنهاد شد و حـالا نیز از عربستان اخراج شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.