تغذیه در غلبه مزاج بلغم

Shahrara Institute - - خانه زندگی -

شهروند: سلام من غلبه بلغم در مزاجم دارم. موهایم ریخته و چاقی موضعی دارم. می خواستم کمکم کنید موهایم دوباره رشد کند. آیا داروی گیاهی خاصی وجود دارد که تهیه کنم تا بلغم از بدنم کم بشود؟

برای حفظ سلامتی باید در بدن اخلاط را به تعادل نگه داشت، یعنی برای نگهداری آنها باید اخلاط )صفرا، سودا، بلغم، دم( را تقویت کرد. بــرای تقویت هـر کــدام لازم اســت غـذای مـخـصـوص هــمــان مـــاده یــا خـلـط را به بــدن رســانــد. همچنین باید روش هــای دیــگــر مــانــنــد تــحــرک و خــــواب را نیز اصلاح کرد. هر گاه یک یا چند ماده در بدن افزایش پیدا کند، موجب بروز بیماری می شود. برای درمان آن بیماری باید آن ماده را کاهش داد و برای کاهش ماده اضافی باید از ضد آن استفاده کرد. مجموعه عوامل متعددی باعث می شود مزاج به سوی غلبه بلغم کشیده شود. علایم شایع غلبه بلغم خلط پشت گلو، سردی دستوپا، گوشهگیری، بیحوصلگی و افکار منفی، ریزش مو، پژمردگی بدن، بهویژه پوست، سرمایی بــودن، ضعف حافظه، ضعف چشم، ضعف گوش و غالب دردهای پیری، چاقی و بی تحرکی و فراموش کار ی است. اینکه گفتید دچــار غلبه بلغم هستید نمی توان بــدون معاینه، گرفتن نبض و شرح حال مطمئن شد و باید به متخصص مراجعه کنید. اما توصیه کلی من برای کاهش بلغم این است که چون افــراد بلغمی از نفخ معده و ســـردی ســـر دل رنــج مـی بـرنـد، مصرف ســردی و غـذاهـای سنگین مانند قـارچ، ماکارونی، لازانیا و فست فودها را کمتر کنید. اگر ریزش موی شما جلوی سر و توأم با چربی سر است بهتر است بعد از هر وعده غذایی کمی رب انار شیرین خانگی سفت بخورید. ایــن کــار باعث بسته شدن دهـانـه معده می شود. همچنین لازم است روزها به جای آب، سکنجبین بنوشید. اگر سکنجبین خانگی نداشتید همان انـواع بــازاری هم مؤثر خواهد بود.

* متخصص طب سنتی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.