وبسایتداعشهکشد

Shahrara Institute - - شهر هوشمند -

یک هکر مسلمان به وب سایت خبرگزاری داعش نفوذکرده و آدرس ایمیل ۲ هزار مشترک وب سایت «اعماق» را منتشرکرده است. هکری به نام Di5s3nSi0N مسئولیت این حمله را به عهدهگرفته است. وب سایت اعماق وسیله ارتباطی اصلی داعش است و جدیدترین اخبار دربــاره فعالیت های تروریستی این گروه شبه نظامی در سراسر جهان را منتشر میکند. این درحالی است که سه ساعت قبل از این حمله، اعماق در ایمیلی به مشترکان خود اعلام کرد به دلیل آنکه بارها مورد حملات سایبری قرار گرفته، اقدامات امنیتی خود را افزایش داده است. این هکر درعکس العمل به این پیام، توییتی را با مضمون « چالش را قبول می کنم » منتشرکرد. پس از آن ایمیلی به تمام مشترکان وب سایت اعماق با این مضمون فرستاد که: « ما تمامی ایمیلهای مخفی داعش را هک کردیم.....» این پیام همچنین حـاوی آدرس ایمیل ۱۷۸۴ مشترک وبسایت داعش بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.