زورگیریخشنازکودکاندرمشهد

Shahrara Institute - - آخر خـط -

در حالی یک نوجوان 16ساله هنگام زورگیری از یک کودک در مشهد دستگیر شد که بررسیها نشان داد او از 15کودک دیگر نیز زورگیری کرده است. به گزارش شهرآرا، تیم گشتی کلانتری نجفی مشهد در حـال گشت زنی در حــوزه استحفاظی خـود در حالی به بولوار رضوی وارد شد که رفتار مشکوک یک پسربچه دوچرخهسوار و یک پسر نوجوان ظن آنها را برانگیخت. مأموران بدون هیچ حرکتی رفتار این دو نفر را زیر نظر گرفتند. دقایقی بعد، برق تیغه چاقو زیر گلوی پسربچه دوچرخهسوار که حدود 10سال سن داشت مأموران را درجا میخکوب کرد. تیم گشت کلانتری نجفی پیش از بروز هر حادثهای، به منظور پیشگیری از زخمی شدن این کودک، بلافاصله وارد عمل شدند و این نوجوان چاقوکش را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند. پسربچه 10ساله در حالی که گریه میکرد به مأموران گفت : « داشتم می رفتم خانه که این پسر جلو مرا گرفت. میخواست با چاقو بهزور دوچرخهام را بگیرد.» این پسربچه 16ساله در حالی به کلانتری منتقل شد که سرهنگ محمد بوستانی، رئیس پلیس مشهد، در جریان این پرونده قرار گفت و دستور رسیدگی فوری به این پرونده را با توجه به اینکه پای کودکان و نوجوانان مشهدی در میان بود صادر کرد.

پای یک مهاجر غیرقانونی در میان است

افسران باتجربه کلانتری نجفی با دریافت این دستور بلافاصله تحقیقات خود را از این نوجوان دستگیرشده که 16ســال داشـت و نامش مالک بود آغـاز کردند. مأموران دریافتند این پسر نوجوان خارجی است و فاقد مدارک قانونی اقامت در ایران میباشد. بازجویی از متهم نشان از این داشت که او پیش از این نیز سابقه سرقت داشته است و اعتیادی شدید نیز به مواد مخدر دارد. در حالی که افسران تجسس کلانتری نجفی آدرس محل سکونت این نوجوان در شهرک شهید باهنر را ثبت میکردند او در بازجوییها به زورگیری دوچرخه از 15کودک و نوجوان دیگر در مناطق مختلف مشهد اعتراف کرد. ایـن متهم به زورگـیـری در پاسخ به بازجویی های تخصصی گـفـت : « بـعـد از اینکه دوچـرخـه هـا را میدزدیدم، آنها را به مبلغ 150 هزار تومان در روزبازار قلعهساختمان به فردی میفروختم ». با به دست آمدن این اطلاعات، در حالی که تیمی از مأموران برای دستگیری این مال خر وارد عمل شده بود، تحقیقات پلیسی نشان داد برادر کوچک تر این متهم نیز که حدود 14ساله است دو هفته قبل به اتهام زورگیری دوچرخه دستگیر شده است.

زورگیری برای تهیه مواد مخدر

فرمانده انتظامی مشهد با اشــاره به ادامــه داشتن بررسی ها بیان کــرد: ایـن نـوجـوان دستگیرشده مشکلات مالی و بیکاری را علت اقـدام به زورگیری عنوان کرده است هرچند این توجیه پذیرفته نیست زیرا این فرد برای تهیه مواد مخدر اقدام به زورگیریهای خشن میکرده است. سرهنگ بوستانی افزود: خانوادهها نیز باید از کودکان خود بیشتر مراقبت کنند و آنها را با مسائل ایمنی آشنا کنند. باید به آنها آموزش دهند که در مواجهه با افراد غریبه ای که قصد ارتباط با آن ها را دارند یا خوراکی به آن هـا تعارف می کنند چه عکس العملی داشته باشند. وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین نکات موجود در این پرونده وجود فردی دیگر به عنوان مال خر است تصریح کرد: تا زمانی که بستری برای فروش لوازم سرقتی از سوی تبهکاران وجود نداشته باشد، این افراد اقدام به سرقت نمیکنند. به همین خاطر، قانونگذار مجازاتهای سنگینی برای افراد مالخر در نظر گرفته است. در واقع، این افراد نیز شریک مجرم محسوب میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.