کشف 580کیلوهروئیندریزد

Shahrara Institute - - آخر خـط -

ایرنا-

مأموران ایستگاه ایست و بازرسی شهرستان مهریز از توابع یزد در بازرسی از یک کامیون تانکردار موفق به کشف 580کیلوگرم هروئین شدند که به طرزی ماهرانه داخل تانکر جاسازی شده بود. این کامیون با پلاک افغانستان تردد می کرد و راننده آن که افغانستانی بود با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.