قتلدختر ۲۷ساله بهعلتبدهی

Shahrara Institute - - آخر خـط -

به دلایلی نامعلوم، 10 نهنگ غول پیکر در ساحل اندونزی به گل نشسته بودند. با تلاش مـردم و همکاری امدادگران و کارکنان حیات وحش، شش نهنگ به دریا بازگردانده شدند.

مهر-

12 آبان ماه با اعـلام مفقودی یک دختر 27ساله در تهران، پرونده ای در پلیس آگاهی تهران تشکیل شد. بررسی ها حاکی از آن بود که این دختر جوان به علت نقص فنی خودرویش با یک تعمیرکار 44ساله که از اقوامشان بوده تماس گرفته و با او قرار گذاشته و از آن تاریخ به بعد هم گم شده است. با دستگیری این مظنون، در نهایت، او به قتل دختر جوان به علت بدهی این دختر به او اعتراف کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.