دستگیری15محکومفراری

Shahrara Institute - - آخر خـط -

ایلنا-

همزمان با اجرای طرحهای ضربتی پلیس تهران برای مبارزه با مخلان امنیت و نظم عمومی که به انهدام 28 باند سرقت منجر شد، مأموران موفق شدند 15محکوم فراری را شامل مجرمان و قاتلانی که به دلایــل مختلف پس از جـرم و محکومیت متواری شده بودند دستگیر کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.