هریپاترهای فوتبالی

Shahrara Institute - - صفحه آخـر -

وقتی صحبت از جادوگر در فوتبال میشود، ناخودآگاه فکرمان سمت علی کریمی میرود، اما در برنامه نود این هفته از استخدام جادوگران حرفه ای در فوتبال برای درآوردن نتیجه بازی صحبت شد، آن هم جادوگرانی با توانایی مشخص کردن قهرمان جام جهانی! بازیکنان سابق تیمهای سایپا و پاس نیز استفاده از جادوگر را تأیید و در این باره کلی خاطره بامزه تعریف کردند. در همین راستا:

اگر از فردا زدید شبکه 3 و تعدادی جادوگر را سوار بر جاروی پرنده دیدید که یک توپ را تعقیب میکنند و « اَجی مجی، لاترجی » می گویند، تعجب نکنید؛ احتمالا دارید پخش مستقیم مسابقات لیگ برتر را تماشا میکنید.

اگــر مـسـئـولان بــه جــای روش هــــای پرهزینه اشتغال زایی، کمی بیشتر روی آموزش جادوگران وقت می گذاشتند، الان اگر « جادوگر شهر اوز » نداشتیم، حداقل یک مدرسه پر از هری پاترهای فوتبالی داشتیم!

پیشنهاد می کنیم مدیران ورزشـــی ای که پول زبان بسته را پای جادو و جمبل دود می کنند، چند تا از این دوستان را برای درآوردن پروندههای بدهی باشگاههایشان از فیفا استخدام کنند که کار در سطح بینالمللی باشد.

من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود!

اگـر از ما می پرسید، ایـن ژاپنی ها از کـره دیگری آمدهاند؛ البته منظورمان از کره، جنوبی و شمالیاش نیست، کره فضایی! احتمالا آنجا هم حوصله همه را سر برده و شور همهچیز را درآوردهاند و ناگهان آسمان سوراخ شده است و این اعجوبهها از آن به زمین پرتاب شـده انـد. فکرش را بکنید: «در ژاپن یک شرکت عذرخواهی تأسیس شده است که در ازای دریافت پول از مردم بهجای آنها از دیگران عذرخواهی میکند »! یعنی آن ها تمام حدنصاب های سوسول بازی را درنوردیده اند و جــوری درخــلاف جهت جریان آب شنا می کنند که حتی خود آب هم شاکی شده است و مسیر حرکتش را برعکس می کند. در همین راستا:

کارمندان ایـن شرکت باید بیمه عمر و شخص ثالت باشند، چون کاری که بابتش عذرخواهی میکنند، ممکن است آنقدر ناجور باشد که مجبور شوند نماینده شرکت را همانجا بشویند و از طناب آویزان کنند!

به دلیل دولا شـدن افــراطــی ای که در فرهنگ عذرخواهی ژاپنی هاست، کلا دیسک و صفحه کمر کارمندان، داغـان می شود و باید گارانتی تعویض داشته باشد.

بعید نیست خودکشی هم جزو خدمات V.I.P این شرکت باشد و با دریافت پول از مشتری، مسئولیت اشتباهات خیلی بــزرگ را هم به عهده بگیرد و با شمشیر کار را خاتمه دهد.

همهچی آرومه، من چقدر خوشبختم

در آخــریــن پـــرده از نمایشنامه های سـعـودی، سعدحریری که یک هفته ای گم شده بود، خیلی شیک و مجلسی جلوی دوربین شبکه المستقبل قرار گرفت و با ناخن های بلند، درحالی که سعی می کرد تریپ «همهچی آرومه، من چقدر خوشبختم» را حفظ کند، نیمنگاهی به فردی که خارج از دوربین ایستاده بود، داشت و مدام آب می نوشید! در همین راستا، کارشناسان سرسره معتقدند:

شخص خارج از دوربین، همان «علی» معروف در کنفرانس های مطبوعاتی امیر قلعه نویی خودمان اسـت که با یک گوشه چشم، حریری را به صورت وایرلس هدایت کرده و متن سخنانش را به رشته تحریر درآورده است. یحتمل آبی که دوستان سعودی، سر حریری را در آن فرو میکردهاند تا کمیزیرآنقلقلکندوآمادگی روحی برای چنین مصاحبهای را پیدا کند، کیفیت خوبی نداشته و او سعی کرده است آب معدنی سالم بخورد که بشویدوببرد! از ملک سلمان تربیت چـنـیـن بـــچـــهای بـــا ایــن نـاخـن هـای بلند، بعید است! چون به قول خودش: « ملک سلمان، من را مانند پسر خودش می داند . » باید سعی کند مشق هایش را خوب بنویسد که بابایی ناراحت نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.