وقتیفلشدیسکها جا باز میکنند

Shahrara Institute - - صفحه آخـر -

مــهــدی مـحـمـدی-

وزیــــــر مــحــتــرم ارتباطات وفناوری اطـلاعـات در صفحه ایـنـسـتـاگـرام خــود نــوشــت : « در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات، مدل غیرحجمی تعرفه سرویس های ثابت به تصویب رسید و راه برای فروش اینترنت غیرحجمی هموار شد.» برای آگاهی آن دسته از دوستانی که تفاوت اینترنت حجمی و غیرحجمی را نمیدانند، در این بخش به معرفی این دو مدل اینترنت میپردازیم:

طرح اینترنت حجمی:

در ایــن طرح شما به عنوان مثال 20گیگابایت اینترنت می خریدید، با آن فیلم دانلود می کردید و هنوز فلش 8گیگابایتی خود را پر نکرده بودید، می دیدید که 20گیگابایت اینترنت تمام شد. نیازی به توضیح نیست که علت تمام شدن 20گیگابایت ایــن بــود کـه فلش دیسک 8گیگابایتی شما همانند کفش، جا باز میکرد و شما میتوانستید همه این 20گیگ را توی فلش 8گیگابایتیتان بگنجانید و تازه چند گیگابایت هم فضا اضافه بیاورید.

طرح اینترنت غیرحجمی ) زمانی(:

این طرح بر مبنای زمان است و کاری به اینکه چه حجم اینترنت مصرف کرده اید، ندارد. این طرح هنوز اجرایی نشده اسـت، ولی ازآنجاکه ما هم مثل شما در این آب وخاک زندگی میکنیم، حدس میزنیم اینطوری باشد: شما بهعنوان مثال، اینترنت نامحدود یک ماهه می خرید، ولی ازآنجاکه به قول قدیمی ها، عمرها خیلی زود می گذرد، در عرض هفت،هشت روز میبینید که این یک ماه تمام شد. طبق گزارش نشریه اکونومیست، رکورد ورود شهروندان ایرانی به شهر وان ترکیه شکسته شده است و امسال 388هــزار ایرانی، وان ترکیه را به وان حمام خانه خود ترجیح دادند. همچنین طبق گزارش نشریه یاد شده، دلیل هجوم این همه گردشگر ایرانی به ترکیه، این سه عامل است: دیدن مناظر طبیعی، جاذبههای تاریخی و خرید کالا. پس مدیونید اگـر برخلاف نشریه معتبر اکونومیست، فکر کنید دلیل دیگری برای این همه مسافرت به ترکیه و سواحل آنتالیا وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.