تشكيل كميتههاي جبران درآمد شهرداري تهران

Shahrvand Newspaper - - صفحه اول -

شهردار تهران در پاسخ به «شهروند» از راههای جایگزین درآمدزایی در پی مصوبه های ضدفساد خبر داد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.