روسیه قطعنامه ضد ایرانی را وتو کرد

برای نخستین بار در شورای امنیت سازمان ملل:

Shahrvand Newspaper - - صفحه اول -

قطعنامه دیگری به پیشنهاد روسیه درباره یمن بدون ذکر نام ایران تصویب شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.