تبریک ظریف به مردم ترکیه

Shargh - - سیاست -

ایســنا: محمدجــواد ظریــف، وزیــر خارجه، بعدازظهر روز گذشــته در تماسی تلفنی با «مولود چاوشاوغلــو»، وزیر امور خارجه ترکیه، رأی مثبت مردم ترکیه به رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه را تبریــک گفــت. او همچنین ابراز امیــدواری کرد این دســتاورد منجر به تقویت هرچهبیشتر ثبات و آرامش در ترکیه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.