وسوسه اقتصادی، نیروهای مسلح را از مأموریت اصلی دور میکند

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت:

رئیسجمهوری، روز گذشــته در آيین گرامیداشــت روز ارتش جمهوری اسلامی ايران گفت: «صلاح و صداق نیروهای مســلح ما اجرای توصیه و وصیت امام راحل و تأکیدات مقام معظم رهبری است که نیروهای مسلح ما ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.