برد اشتباهی دختران والیبالیست در اسلوونی

Shargh - - ورزش -

نتیجه دیدار تیم ملی والیبال بانوان امیدهای ایران با جمهوری آذربایجان اشتباه اعلام شد. به گزارش ایسنا، تیم ملی والیبال بانوان امیدهــای ایران درحالحاضر در اردوی تدارکاتی اســلوونی به ســر میبرد. این تیم در چهارمین دیدار تدارکاتی خود، به مصاف تیم ملی جمهــوری آذربایجان رفت؛ اتفاق جالب، اعلام نتیجه این بازی این بود که دوشنبهشب فدراسیون والیبال این بازی را سه بر صفر به نفع ملیپوشان ایران اعلام کرد و حتی از آن بهعنوان یک اتفاق بزرگ یاد کرد؛ اما صبح روز گذشته فدراسیون والیبال در اطلاعیهای اعلام کرد نتیجه این دیدار به اشتباه از سوی این فدراسیون اعلام شده است و در اصل تیم ملی ایران سه بر صفر بازنده این دیدار بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.