عراق سفير ترکيه را احضار کرد

Shargh - - جهان -

وزارت خارجه عراق از احضار سفیر ترکیه در بغداد در پی اظهــارات مداخلهجویانه رجبطیب اردوغان علیه این کشور خبر داد. به گزارش تسنیم، اردوغان در گفتوگویی تلویزیونی، حشدالشعبی عراق را یک گروه تروریســتی خواند. اردوغان مدعی شد: بهعنوان مثال نیروهای حشدالشعبی چه کسانی هستند؟ چه کسانی از آنها حمایت میکنند؟ پارلمان عراق حشدالشعبی را تأیید کرده است؛ اما آنها یک گروه تروریستی هستند و باید دید چه کسانی پشت این گروه قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.