«شاخ» در گالری شكوه

Shargh - - هنر -

شــرق:

گالــری «شــکوه» از روز گذشــته میزبان نمایشــگاه گروهی «شاخ» شــد. در این نمایشگاه آثار هومن بیــات، کامبیــز حضرتپور، آناهیتــا درگاهی، ابوالفضل رفیعی، عدنان مصلایی، مینوشکا مصطفایی و احسان نصری به نمایش درميآید. عدنان مصلایی، از شرکتکنندگان این نمایشگاه، دراینباره به «شرق» گفت: «این نمایشــگاه کاری گروهی است که در مورد شــاخ برگزار میشــود. طرح و ایده اولیــه از هومن بیات بود و 9 نفر در این نمایشــگاه شرکت کردهاند». نمایشگاه گروهی «شــاخ» از اول تا ششم اردیبهشت از ساعت هفت الی ۲۱ بهجز پنجشنبهها و تعطیلات رسمی پذیرای علاقهمندان خواهد بود. گالری شکوه در فرمانیه، بلوار اندرزگو واقع است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.