رئيسي و قاليباف تا آخر ميمانند

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: کسی قرار نیست به نفع کسی کنار برود؛ نه قالیباف به نفع رئیســی و نه رئیسی به نفع قالیباف. این شــاهبیت سخنان مســعود میرکاظمی، از اعضای ســتاد رئیســی و نیز محمدرضا باهنــر، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری، است....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.