پرچمداران چینی بازار

Shargh - - آيتي -

‪Xiaomi Mi 6‬ شــرکت چینی شائومی از جدیدتریــن پرچمدار خود با عنــوان ‪Xiaomi Mi 6‬ رونمایی کرد. این گوشی با حضور چیپست Snap

‪dragon 835‬ و حافظه رم شــشگیگابایتی محصول قدرتمندی به نظر میرســد که میتــوان آن را با دیگر پرچمداران سال جاری حداقل در این موارد مقایسه کرد. این گوشــی خلاف پرچمداران سال جــاری الجی و سامســونگ به صــورت ضدآب طراحی نشــده اما در برابر پاشیدهشدن آب مقاوم اســت. صفحهنمایش گوشــی همچون دو نسل قبلــی هنوز 5.15 اینچی با وضــوح 1080×1920 پیکسل بوده که به تراکم ppi428 منجر میشود. فنــاوری ســاخت ‪IPS LCD‬ ایــن پنل نیــز تغییر نکرده و در زمینه حاشیههای جانبی و بالا و پایین صفحهنمایش نیز مقایســه آن با دو نسل پیشین تغییر خاصی را نشــان نمیدهد. مهمترین گزینه تغییریافته در ‪Mi 6‬ نســبت به گذشــته در پشت دستگاه و در دوربینهای دوگانه این قسمت قرار دارد. ایــن دوربینها که کاملا همســطح بدنه و بدون برآمدگی طراحی شــدهاند مانند تکدوربین حاضر در ‪Mi 5S‬ ، دارای وضوح 12مگاپیکســلی هســتند کــه یکی به صــورت وایــد و دیگری به صــورت تلهفتــو با دو برابــر زوم اپتیــکال عمل میکنــد. دوربین معمول و عــادی این مجموعه ظاهــرا به لرزهگیر اپتیکال چهارجهته دســت نیز مجهز شده اســت که بهخصوص حین برداشت ویدئو، قابلیت کارآمدی به حساب میآید. حافظه داخلی گوشــی 64 یا 128 گیگابایت است و مثل گذشــته از اســلات حافظه نیز در این میان خبری نیست. باتری این مدل ســههزارو 350 میلیآمپر ســاعت ظرفیــت دارد که در مقایســه بــا باتری

3200mAh حاضــر در 5S Mi نزدیــک بــه پنج درصد ظرفیت بیشــتری را نشان میدهد. قیمت نسخه پایه دســتگاه با حافظه 64 گیگابایتی برابر دوهــزارو 499 یــوان چین )نزدیک بــه 360 دلار آمریکا( بوده و با دوبرابرشــدن حافظه، قیمت به دوهزارو 899 یــوان )نزدیک به 420 دلار آمریکا( ارتقــا پیدا میکند. در نهایــت بالاترین قیمت این مدل به نســخه ویژه ســرامیکی دســتگاه تعلق دارد که با رقم دوهــزارو 999 یوان یعنی نزدیک به 435 دلار عرضه میشــود. ایــن مدل فقط در یــک ظرفیت یعنــی 128گیگابایتی در دســترس قرار میگیرد. ‪MediaPad T3‬ محصــول جدید هواوی در واقــع در دو ورژن به تولید میرســد؛ ورژن اصلــی – کــه ‪MediaPad T3‬ نــام داشــته – و از نمایشــگری هشــتاینچی و چیپست اســنپدراگون 425 )محصــول کوالکام( بهره میبرد. اما ورژن دوم – با نــام ‪MediaPad T3 7‬ – همانطور که از اســمش پیداست نمایشــگری هفتاینچی داشته و از تراشه ضعیفتر MT8127 (محصول مدیاتک( برخوردار اســت. فناوری ســاخت نمایشــگر این تبلت، LCD از نوع IPS بوده و همانطور که گفته شــد، هشــت اینــچ قطر دارد. رزولوشــن صفحهنمایــش برابر با 1280×800 پیکســل یا در اصطلاح HD است که با توجه به قطر نمایشــگر، تراکم پیکسلی 189ppi را به دســت میدهد. هواوی در ســاخت MediaPad T3 از چیپست اســنپدراگون 425 استفاده کرده است. این تراشه مشتمل بر چهار هسته پردازشی با حداکثر ســرعت 1.4 گیگاهرتز و منطبق بر معماری پردازندههای Cortex-A53 بوده و به واحد پردازش گرافیکی ‪Adreno 308‬ مجهز است. همچنین برای RAM و حافظه داخلی این تبلت، دو گزینه متفاوت را به مشتریان ارائه میکند: گزینه اول، دو گیگابایت RAM و 16 گیگابایــت حافظه داخلــی؛ گزینه دوم، سه گیگابایت RAM و 32 گیگابایت حافظه داخلی. ظاهرا این دســتگاه فاقد اسلات کارت حافظه است. دوربین اصلی ایــن تبلت، پنجمگاپیکســلی بوده و به فوکوس خودکار مجهز اســت. دوربین ثانویه نیز وضوحی برابر با دو مگاپیکســل داشته ولی به جای فوکوس خودکار، از فوکوس ثابت برخوردار اســت. باتری ایــن تبلت از نوع غیرقابل جداســازی بوده و ظرفیتــی برابر با چهارهزارو 800 میلیآمپر ســاعت دارد. سیستمعامل این تبلت نسخه 7.0 اندروید نوقا بوده و ســاختار منویی آن براســاس واسط کاربری اختصاصی هواوی یعنی EMUI (نسخه 5.1( شکل گرفته اســت. اطلاعاتی که حــدود دو هفته قبل از این دیوایسها درز کرده بود، حاکی از آن اســت که قیمت یکی از مدلهــای ‪MediaPad T3 7‬ حدود 129 یورو )با نرخ تبدیل کنونی ارز، حدود 138 دلار( است. همچنین تبلت هشتاینچی ‪MediaPad T3‬ در نسخه وای-فای، با RAM و حافظه داخلی دو و 16 گیگابایت، قیمتی برابر بــا 219 یورو )235 دلار( خواهد داشــت. گفته میشــود این تبلــت با همین ظرفیت حافظه، در نســخه LTE حــدود 239 یورو (256 دلار( قیمتگذاری شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.