هنرمند گرانقدر؛ جناب آقاى عليرضا خمسه

Shargh - - صفحه اول -

ضایعه درگذشت مادر عزیزتان را به شما و خانواده محترم تسليت ميگویيم و برای بازماندگان صبر طلب ميکنيم. ما را در غم خود شریك بدانيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.