درخواست عارف برای رفع حصر و ممنوعالتصویری

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: مجلس امروز فرصتی بود تا نمایندگان در آن از حصر بگویند و تقاضایشــان برای رفع حصر را مطرح کنند. محمدرضا عارف با اشاره به اقتدار، ثبات و پشتیبانی مردم از نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: «هرگونه حصر، ایجاد محدودیت...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.