حمله جديد داعش به استان الانبار

Shargh - - جهان -

داعــش حمله جدیدی را به غرب اســتان الانبار انجــام داد که در جریان آن چند نفر کشــته و زخمی شــدند. به گزارش ایســنا، بــه نقل از شــبکه خبری الجزیــره، منابع نظامــی عراقی اعــام کردند که در حمله داعش به حشد عشایر در شهر الرطبه در غرب استان الانبار هشت نفر از نیروهای عشایر کشته و ۱۲ نفر نیز زخمی شــدند. داعش همچنان کنترل برخی روستاهای غرب و شمالغرب استان الانبار در نزدیکی مرز با سوریه و اردن را در دست دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.