«گلاب آدینه» بهترین بازیگر جشنواره پکن شد

Shargh - - هنر -

شرق: هفتمین جشنواره بینالمللی فیلم پکن جایزه بهترین بازیگر زن این رویداد ســینمایی را به گاب آدینــه اهدا کــرد. گاب آدینه برای بازی در فیلــم «آبجی» به کارگردانی مرجان اشــرفیزاده موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن جشــنواره بینالمللی فیلم پکن شد. این جشنواره که یکشنبه، سوم اردیبهشــت به کار خود خاتمه داد، برندگان هفت جایزه بخش مســابقه را که با عنوان «معبد آسمان» اهدا میشود، معرفی کرد و با اهدای جوایز به کار خود خاتمه داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.