ردصلاحیت در شهرستانها نگرانکننده است

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس شــورای اســلامی، درباره آخرین روند تنظیم لیســت اصلاحطلبان برای حضــور در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران گفت: «برای بستن لیست نهایی اصلاحطلبان...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.