دخلوخرج دستگاهها به مردم اعلام میشود

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: حسن روحانی، رئیسجمهوری، گفت: بر اساس لایحه شفافیت که در دست تهیه است، همه دستگاهها باید آنچه را که به دست میآورند و مواردی را که خرج میکنند، شفاف اعلام کنند تا همه مردم از آن مطلع شوند....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.