سفیر جدید ایران در دمشق

Shargh - - دیپلماسی -

ایســنا: جواد ترکآبادی، ســفیر جدیــد ایران در دمشــق، به منظور آغاز فعالیت خود در ســفارتخانه ایران در ســوریه، وارد این کشور عربی شد. او در اولین ملاقات کاری خود با ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، نیز دیدار و گفتوگو کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.