سفر آبه به روسیه

Shargh - - جهان -

توکیــو و کرملیــن اعــلام کردند شــینزو آبه، نخســتوزیر ژاپن قرار اســت به منظــور دیدار با ولادیمیر پوتین به روســیه ســفر کنــد. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، دو طرف چشم امید دارند به اینکه در زمینه حل مناقشــه ارضی چندین دههای خود پیشرفت کسب کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.