حذف ثریا آقایی در بدمینتون قهرمانی آسیا

Shargh - - ورزش -

ثریا آقایی، ملیپوش بدمینتون ایران، در دومین دیدار خود در رقابتهای قهرمانی آســیا با نتیجه دو بر صفر بازي را به حریفی از مالزی با رتبه ۳۳ جهانی واگذار کــرد و با این شکســت، از گردونه مسابقات حذف شد. مسابقات بدمینتون قهرمانی آســیا روزهای پنجم تا دهم اردیبهشت در کشور چین برگزار میشــود. ثریا آقایی، ســارا دلاوری و امیر جباری، ملیپوشــان اعزامــی به رقابتهای قهرمانی آسیا هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.