20

Shargh - - ورزش -

تعــداد بازیهــای ایــران در جام جهانی فوتبال ساحلی. از این تعداد ایران فقــط چهار برد داشــته و ۱۶ بازی دیگرش را واگذار کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.