نجات جان کوهنوردان زنجانی در ارتفاعات فومن

Shargh - - حوادث -

ایرنا: فرمانده نیروی انتظامی فومن از نجات جان 10 کوهنورد مفقودشــده در ارتفاعات این شهرستان خبر داد. ســرهنگ محسن جعفرزاده گفت: با اعلام مفقودشــدن 10 کوهنورد زنجانی در ارتفاعات فومن، مأموران انتظامی بررســی موضوع را در دســتور کار قرار دادند. وی ادامه داد: هفت مرد و ســه زن قصد داشــتند از منطقه نوکیان زنجان به ماســوله ســفر کنند که مفقود شــده بودند و با تلاش پلیس امنیت عمومی اســتان، محــل مفقودی کوهنــوردان که در ارتفاعات مرزی اســتان زنجان با گیلان بود، شناسایی شد. به گفته ســرهنگ جعفرزاده، مأموران کلانتری 14 ماسوله به همراه نجاتگران جمعیت هلال احمر فومن پس از دریافت اطلاعات اولیه از مرکز کنترل و عملیات پلیس اســتان، عملیات جستوجو و نجات را آغاز کردند و کوهنوردان، از ســوی تیم جستوجو و نجات هلال احمر فومن نجــات یافتند. وی افزود: کوهنوردان مفقودشــده به دلیل مه و بوران شــدید، مســیر خود را گم کرده و از یکدیگر جدا شده بودند. ســرهنگ جعفرزاده خاطرنشان کرد: عملیات نجات این کوهنوردان 16 ســاعت طول کشــید. فومن با دو بخش مرکزی و ســردارجنگل در 25کیلومتری غرب مرکز استان گیلان واقع است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.