برادر گرامی جناب آقای دكترعباسآخوندي

Shargh - - صفحه اول -

وزير محترم راه و شهرسازي

مصيبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم تسليت عرض ميكنم. از خداوند متعال برای آن عزيزان ازدسترفته، علو درجات و برای شما و ساير بازماندگان صبر و اجر آرزومندم.

مهدی رحمانيان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.