کشتهشدن یک نظامی آمریکایی در موصل عراق

Shargh - - جهان -

ارتش آمریکا اعلام کرد یک نظامی این کشــور در انفجار بمب در نزدیکی شــهر موصل کشــته شده است. به گزارش ایســنا، بهنقل از خبرگزاری فرانسه، فرماندهی نیروهای آمریکا در خاورمیانه اعــلام کرد: نظامــی آمریکایی مذکــور در جریان انفجار این بمب که روز شــنبه به وقوع پیوســت بهشدت زخمی شده و بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.