فیسبوک و گوگل قربانی کلاهبرداری 100 میلیوندلاری

Shargh - - آيتي -

فارس: وزارت دادگســتری آمریکا اعلام کرده یک مرد اهل لیتوانــی با کلاهبــرداری و جعل هویت و پولشــویی موفق به کلاهبرداری صد میلیوندلاری از فیسبوک و گوگل شــده اســت. براساس گزارش ورج، این فرد که خود را نماینده یک شــرکت تایوانی فعال در حــوزه الکترونیک جا زده بود، توانســت با هوشــمندی دو شرکت بزرگ فناوری آمریکا را فریب دهد و بیش از صد میلیــون دلار از آنها اخاذی کند. فیسبوک و گوگل خود این خبر را تأیید کردهاند. این مرد ۴۸ســاله کــه ‪Evaldas Rimasauskas‬ نام دارد با جعل آدرس، فاکتور و آدرسهای تماس شــرکت تایوانی مدیران فیسبــوک و گوگل را مجاب کرد که برای خریــد تجهیزات الکترونیک صــد میلیون دلار پرداخت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.