جناب آقای دکتر عباس آخوندی وزیر محترم راهوشهرسازی

Shargh - - صفحه اول -

با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض میکنیم. از خداوند متعال برای آن عزیزان از دست رفته علو درجات و برای جنابعالی و سایر بازماندگان ارجمند صبر، سلامتی و بقای عمر خواهانیم. شرکت سیمین سپاهان - حاج منوچهر مؤمنزاده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.