حماس مرزهای ۶۷ را به رسمیت میشناسد

Shargh - - روزنامه -

در تیتر یک روزنامه الشرقالاوسط میخوانیم مسکو برای تعیین مناطق آرام در سوریه با واشنگتن رقابت میکند. این روزنامه توضیح داده در حرکتی غافلگیرکننده بــرای معارضان و همچنین متحدان روسیه در ســوریه، این کشــور چهار منطقه را بهعنوان منطقه آرام مشــخص کرده تا کمکی به اهالی ســوری شــود. الشرقالاوســط مینویسد مناطق مورد نظر روسها از قلمروهای شاخص گروههای معارض مثل جبهه النصره و احرارالشام است. این روزنامه در عکس یک خود نمایی از شهر حموریه در حومه دمشق را به تصویر کشیده اســت. این تصویر بعد از حملات هوایی ثبت شــده اســت. ویرانی ســاختمانها و خیابانهــا بیش از هر چیزی به چشــم میآید. خبر دیگری که در صفحه یک الشرقالاوســط منتشــر شده مربوط است به تغییر مشی حماس در قبال اسرائیل. این گروه معترض فلسطینی مرزهای سال ۱۹۶۷ را برای سرزمینهای اشغالی به رسمیت شناخته، هرچند هنوز با موجودیتی به نام اســرائیل کنار نیامده اســت. خالد مشــعل این خبر را تأیید کرده است. در خبری دیگر میخوانیم مرکل برای رفع مشکل یمن پیشنهاداتی مطرح کرده است. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در سفر به عربستان و در گفتوگو با مقامات سعودی اعلام کرده مشکلات یمن باید از طریق دیپلماتیک حل شود و برای تحقق چنین مسئلهای سازمان ملل باید قدم پیش بگذارد. مرکل بعد از عربستان، راهی امارات شده و همچنان این خواسته را تکرار کرده است.

نکته: خبرهای مهم جهان در صفحه یک الشرقالاوسط بازتاب دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.