مجروحشدن ۲ نفر در پی زمینلرزه خراسانرضوی

Shargh - - حوادث -

شــرق: زمینلرزه 5.3 ریشتری خراسانرضوی دو مصــدوم در پــی داشــت. بامــداد دیــروز زمینلــرزهای به قدرت 5.3 ریشــتر سفیدســنگ در اســتان خراســانرضوی را لرزاند. بنا بر اعلام جمعیــت هلال احمــر، در پی ایــن زمینلرزه، 12 گــروه ارزیاب به مناطق مختلف اعزام شــدهاند و تاکنون اعلام شــده که دو نفر مصدوم شــدهاند. پس از زمینلرزه 5.3 ریشتری، تاکنون بیش از 30 پسلرزه نیز در محدوده شهرهای خراسان رضوی ثبت شده که چهار مورد آن بالای سه ریشتر بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.