انتشار ویدئوی جدیدی از سرکرده بوکوحرام

Shargh - - جهان -

سرکرده گروه تروریستی بوکوحرام با حضور در یک نوار ویدئویی، خبر مجروحشــدن خود را در بمبارانی در شــمال شرق نیجریه تکذیب کرد. به گزارش ایسنا بهنقل از خبرگزاری فرانســه، منابــع امنیتی نیجریه اعلام کــرده بودند که «ابوبکر شــیکاو» در تاریخ 28 آوریل در حمله موشــکی جنگندههای نیجریهای به مقر عناصر این گروه تروریستی در روستای «بالا» واقع در مرز جنگل زامبزی - که یکی از پناهگاههای عناصر افراطی است- مجروح شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.